• Cultura nu înseamna sa citesti mult,
  • nici sa stii multe; înseamna sa cunosti mult.
  • Fernando Pessoa

CARTEA DE SÂMBĂTĂ: Viaţă, Vis, Vedanta, Rumi, Zen şi India

Publicat de Horea Bacanu 17 Ianuarie 2015

În Paradis, la începuturi, atunci când omul era mult mai bun şi sincer, fără să existe niciun păcat la graniţa dintre Creator şi om, atunci omul a aflat totul. Mai apoi, coborând pe Pământ, omul şi-a pierdut învăţăturile, şi-a dat seama că trebuie să-şi amintească ce a uitat şi chiar a crezut că face descoperiri, regăsindu-se pe sine, parţial şi sentimental, recuperând fragmentar şi mozaicat cunoaşterea perfectă pe care a avut-o, ca într-un vis.

Mi-am amintit ieri seară de o carte spiritualistă, cu mult mai întinsă decât am reuşit eu să cuprind la prima lectură. Mi-am amintit-o vineri seara, în mijlocul unui spectacol cu o atmosferă parcă venită dintr-o viaţă de vis, în timpul unui spectacol TNT. Pentru că în alegoria poetică “Viaţa e vis”, o dramă clasică a barocului de secol XVII, cuvintele cele mai des utilizate au fost: “om”, “viaţă”, “vis”, “dragoste”, “putere”, mi-am amintit de o alegere întâmplătoare ce m-a adus chiar în lumea unei cărţi foarte asemănătoare cu “Viaţa e vis“. Din lunga listă de titluri ale traducerilor ce au apărut la noi din scrierile inspirate ale lui Deepak Chopra, îl alesesem pe cel care promitea cel mai mult, chiar mai mult decât aş fi crezut că e firesc să promită un titlu. Poate că am avut chiar şi ceva ironie în alegerea mea, gândindu-mă că despre “Putere, libertate şi graţie divină” se poate scrie în doar o sută treizeci de pagini cel mult un îndreptar introductiv de uz bisericesc. Nuanţa ironică nu era totuşi însoţită de nicio senzaţie de respingere sau negativitate, dimpotrivă, interesul mi-a fost deschis şi pozitiv (pentru că ştiam dinainte câte ceva despre Deepak Chopra). Aşa am ajuns să intru în visul vieţii acestei cărţi cu adevărat iluminată, curată, bună pentru cel care o citeşte. Mi-am adus aminte de ea ieri seară, aşa cum fiecare dintre noi îşi aduce aminte, cu un pic de şansă, cum îi vine inspiraţia şi, mai ales, de unde. Mi-am adus aminte cât de mirat am fost când am ajuns la unul dintre cele mai intime paragrafe ce mi-a fost dat vreodată să le citesc (generos exact pentru mine, deci intim şi direct cu minele meu – sinele):

Despre conştienţă şi noroc:

Întocmai cum a zis şi Cristos: “Sunteţi în această lume, dar nu aparţineţi ei“, în starea de conştienţă cosmică rămânem încă în acestă lume – în starea de veghe, de vise sau de somn profund – şi totuşi suntem conectaţi la sursă, în timpul tuturor acestor stări. La fel ca becul de la uşă, care luminează atât în cameră, cât şi în afara ei, noi suntem în amândouă locurile. Când se întâmplă acest lucru, apar sincronicitatea, norocul şi indiciile ascunse. Începem să înţelegem puterea intenţiei. Începem să urmărim dialogul interior şi să spunem: “Ştiu că felul în care îmi vorbesc mie însumi condiţionează schimbările din fiziologia mea, din lumea mea“.

Deepak Chopra nu are nicio urmă din acel misionarism cu trimiteri în prozelitism, aşa cum se întâmplă la unii dintre acei pastori predicatori des întâlniţi. Spiritualismul lui, câştigat prin meditaţie, îl ajută să scrie simplu, dar cu înţelegere foarte largă. Cartea sa se citeşte în curiozitate şi plăcere (fapt ce m-a influenţat şi m-a inspirat chiar, ca să pot ţine ritmul acestor paragrafe), seamănând cu un mic reportaj făcut în laboratorul de cercetări ale particulelor elementare (CERN) din Elveţia, unde specialiştii trăiesc visul găsirii particulei cuantice responsabile pentru întreaga existenţă. După o sută treizeci de pagini totul e explicat, la fel ca în finalul unui reportaj bine făcut. Nu-i aşa că e permisă comparaţia?

Accesul la această carte devine posibil atunci când dialogul interior îi spune celui care citeşte: “Vreau să aflu, iar de la Deepak Chopra voi afla, simt asta!“. În acest caz (e cazul dorit), trimiterile la scrierile vedice, la poemele sufiste ale lui Rumi sau la Biblie strălucesc în ilustrarea unor idei foarte frumoase, potrivite pentru a simboliza tot ce e necesar de ştiut în această viaţă.

Despre vibraţie şi creaţie:

Lumea este vibraţia infinitului, iar în felul acesta noi imaginăm universul să existe. Vedanta afirmă: “Când infinitul vibrează, lumile par să se scufunde. Când o torţă este învârtită rapid, apare un cerc de lumină; când este ţinută drept, cercul dispare. Vibrând sau nu, conştienţa infinită este aceeaşi peste tot, în orice moment. Dacă nu înţelege acest lucru, omul este supus iluzionării. Dacă înţelege, toate iluziile dispar“.

Orice lucru la care ne putem gândi – un scaun, o culoare, un munte, un gând un curcubeu – este doar o vibraţie diferită a aceleiaşi esenţe. Ceva vibrează şi creează totul, iar acea vibraţie are loc în prezenţa sufletului. Sufletul vibrează şi creează gânduri. Sufletul vibrează şi creează trupul. Sufletul vibrează şi creează întregul univers. Oamenii din antichitate au spus-o. Alchimiştii egipteni au spus-o. La fel şi filosofii greci şi oricine are o idee despere cum are loc creaţia. Toţi spun că este o vibraţie.

Despre fiinţă şi moarte:

Estenţa fiinţei voastre este o realitate neschimbătoare, care creează un tipar de energie, ce vine şi pleacă. Acest tipar – care se naşte şi moare, şi îşi schimbă, în permanenţă, numele şi forma – este persoana cu care voi vă confundaţi. Puteţi crede că un “eu sunt” personal este cauza şi sursa a tot ce vi se întâmplă., dar aceasta este tot o păcăleală, o holucinaţie creată tot de o percepţie distorsionată. Trebuie să renunţaţi la ideea că sunteţi o personalitate bine determinată, fixă în spaţiu şi timp. Ceea ce apare ca un “eu sunt” personal, este universalul “eu sunt”, starea de a fi din orice făptiră. Adevăratul “eu sunt” este întregul proces nesfârşit al purei potenţialităţi, care se exprimă pe sine prin diferite camuflaje: eu sunt potenţialitate pură. Eu sunt universul. Eu sunt tot ceea ce se întâmplă. Dacă mă uit afară şi văd stelele şi galaxiile, aceasta este ceea ce se întâmplă, acesta sunt eu. Eu sunt lumina – şi tot eu sunt ochii care o percep. Eu sunt vântul – şi tot eu sunt aripile păsărilor care zboară. Nu există un alt “eu sunt”, în afară de Fiinţa unică, întregul univers.

Ceea ce voi numiţi “voi înşivă” se află într-o continuă schimbare şi transformare. Totul se transformă – şi totuşi, nimic nu moare vreodată. Picătura de apă devine vapori, care formează un nor ce cade ca ploaie sau zăpadă. Norul se transformă în apă, iar apa se transformă în râul curgător şi în lacul îngheţat care se topeşte şi, în cele din urmă, se reîntoarce în ocean, de unde picăturile de apă devin, din nou, vapori.

Oceanul conştienţei infinite dă naştere miliardelor de suflete din lume. Se exprimă pe sine, prin diversitate infinită a vieţii – şi totuşi, natura sa rămâne aceeaşi. Este mereu acolo. Nu dispare niciodată; se transformă numai. La fel, nici noi nu ne pierdem sufletul – adevărata noastră esenţă – când ne transformăm în aceste molecule, în aceste minţi, aceste trupuri, aceste relaţii. Întocmai ca şi în viaţă, dincolo de moarte are loc o continuă transformare a ceea ce numim individ.

Este precum a spus poetul Rumi, într-unul din cele mai memorabile versuri ale sale: “Când voi muri, voi zbura împreună cu îngerii, iar când voi muri pentru îngeri, ceea ce voi deveni, voi nici nu vă puteţi îmagina”. Şi de ce nu ne putem imagina aceasta? Pentru că, atunci când murim, suntem într-o cu totul altă stare de percepţie.

Despre interior şi exterior:

Apoi, ne trezim într-a şaptea stare de conştienţă – conştienţa unimii. Aceasta se întâmplă când spiritul din noi, care este acum pe deplin treaz, se contopeşte cu sufletul din obiecte, care şi ele sunt, de asemenea, pe deplin treze. Acestea două devin una şi nu există decât un singur spirit. Noi suntem acel spirit unic, iar întregul univers este manifestarea acelui spirit unic. În conştienţa unităţii, iubirea radiază din inima noastră, ca un foc de artificii. Sinele personal devine Sinele universal, iar noi vedem întregul univers în fiinţa noastră.

Aceasta se întâmplă, atunci când înţelegem cu adevărat expresia vedică: “Eu nu sunt în lume; lumea este în mine. Eu nu sunt în trup; trupul este în mine; Eu nu sunt în minte; mintea se află în mine. Trupul, mintea şi lumea există pentru mine, deoarece eu mă mişc în interiorul meu, creându-le.

În mod normal, de gândim la noi ca la o persoană care trăieşte într-un loc, într-un oraş, într-o ţară. în lume. Dar aceasta nu este realitatea adevărată; lucrurile stau tocmai pe dos. Lumea există în noi. Ceea ce noi numim “trupul fizic” şi “lumea fizică” sunt proiecţii ale propriei conştiinţe. Fără noi – “eu sunt”  – lumea nu ar exista. John Wheeler, un fizician teoretician, coleg cu Albert Einstein, a spus că universul nu există, decât dacă există un observator conştient al acestuia. Observatorul conştient ar putea fi un tânţar, sau am putea fi eu şi voi. Dar, aşa cum nu poţi obţine curent electric, decât dacă ai un terminal pozitiv şi unul negativ, tot aşa nu poţi avea un univers fizic, decât dacă există un creator şi cineva care să perceapă creaţia.

Universul este conştient şi, fiindcă este conştient, e conştient de sine însuşi. Aşadar, conştienţa infinită este propriul său observator. Unde se află acest observator? Observatorul se află în discontinuitate, în interval, în poziţia oprit. Ce observă observatorul? Neapărat se observă pe sine însuşi. Înainte ca infinita conştienţă să se observe pe sine, nu există nici spaţiu, nici timp, nici materie. Nici cauzalitate. Există doar posibilitatea sau potenţialul pentru toate acestea. Dar când observatorul, care se află în discontinuitate, se observă pe sine însuşi, care se află tot în discontinuitate, opritul observă opritul, şi, în mod misterios, se porneşte. În acest fel, conştienţa infinită, interacţionând cu sine însăşi, creează observatorul, procesul observării şi ceea ce este observat. Toată crearea este o interacţiune cu sine însăşi.

Interacţionând cu sine însăşi, conştienţa infinită crează mai întâi mintea, apoi trupul, apoi lumea fizică. Tot ceea ce noi numim “fizic” este o translaţie, înăuntrul minţii, a diferitelor frecvenţe vibratorii ale conştienţei. Iar mintea, la rândul ei, este o interpretare a conştienţei faţă de sine însăşi.

Într-un vers foarte frumos, Rumi spune: “Am trăit la limita nebuniei, vrând să cunosc cauzele, tot bătând la o uşă. Uşa se deschide. De fapt, eu băteam din interior“. Cu alte cuvinte, suntem cu toţii incluşi într-o singură minte – fie că o numim “mintea Lui Dumnezeu”, “conştienţa infinită”, “spirit” sau “câmpul unificat”. Nu există un interior, nu există un exterior, există doar activitatea unei conştienţe unice. Natura noastră fundamentală este conştienţă pură. Iar sufletul, ca un aspect al conştienţei pure, trebuie să observe conştienţa pură, prentru a crea spaţiul, timpul, materia şi cauzalitatea.”

Despre parte şi întreg:

“Masa şi scaunul sunt făcute din lemn şi fiecare părticică din lemn conţine în sine, întreaga istorie a universului. Lemnul provine din copaci şi păduri. Copacii şi pădurile sunt făcute din lumina soarelui şi apa ploilor, din pământ şi aer, din vidul infinit de dincolo de adâncimile spaţiului şi întunecimile timpului. Copacii şi pădurile sunt inseparabile de veveriţe, de cuiburile păsărilor şi de întreaga reţea a vieţii din marele lanţ al fiinţării. Masa şi scunul sunt inseparabile de întregul univers şi tot ce conţine acesta. Ele sunt tâmplarii şi fabricile, angajatorii şi angajaţii, vânzătorii şi clienţii lor. Ele sunt toţi aceşti oameni şi vieţile şi iubirile lor, speranţele şi deznădejdile lor, temerile şi plăcerile lor, bucuria şi durerea lor….Un vechi proverb din India spune: “Depui atât de multe eforturi de a învăţa, când tot ce ai de făcut este să-ţi aminteşti“. Şi ce trebuie să vă amintiţi? Adevărata vostră natură.

De îndată ce vă veţi descoperi adevărata identitate, veţi fi vindecaţi la fiecare nivel, iar transformarea voastră va începe. Un poem Zen spune: “Frunzele toamnei, zăpada iernii, brizele verii, florile primăverii. Dacă eşti pe deplin treaz, acesta este cel mai frumos anotimp al vieţii tale“.

Liniştea lui Deepak Chopra face bine şi invită la întâmpinarea amintirilor, cu căldură şi intimitate.

http://horeabacanu.blogspot.ro/

„Timișoara. Capăt de linie” de Peca Ștefan – prima premieră a stagiunii 2018-2019, la TNTm

Spectacolul „Timișoara. Capăt de linie” cercetează istoria de ieri, de azi (și de mâine) a Timișoarei și o repovestește cu umor.

Spectacol de colinde și obiceiuri de Crăciun alături de Ansamblul Profesionist Banatul

Nume importante ale muzicii populare vor aduce spiritul curat al Crăciunului de altădată prin cântece și dansuri, la Casa Studenților.

Din Banat în toată țara, spectacol dedicat Centenarului

Îndrăgitul interpret de muzică populară Nicolae Furdui Iancu, din inima Ardealului, este invitatul special al evenimentului.

Patru generaţii Mattis-Teutsch, în expoziţie la Muzeul de Artă

Expoziţia aduce în faţa publicului picturi, sculpturi, animaţii 3D şi instalaţii aparţinând familiei artistului Mattis-Teutsch.

#plaiX

11-13 septembrie #TimisoaratraiestePLAI

Posted by PLAI Festival on 8 Septembrie 2015